Marie Zélie beautiful dresses are returning soon!

Hi,

The Marie Zélie brand was created to inspire femininity and beauty with natural, comfortable dresses.

We are currently undergoing organizational changes so that we will soon return with a full range and new models of dresses.

We will relaunch our international store, too!

The brand will operate as part of a company we founded in the US and will develop sales directly in the US next year. At first, we will resume operations in Poland.

STAGES:
🔲 🔛 Fundraising
◽️ 🔜 Acquiring Marie Zélie from Marie Zélie SA
◽️ Relaunching in Poland + international store
◽️ Achieving profitability in Poland + international store
◽️ Sustainable cash flow in Polish + international store operations
◽️ Launching directly in the USA
◽️ USA sales growth

If you would like to receive information about a potential investment in Rosa Fortis, Inc. that wants to buy out the Marie Zélie brand and continue its operations, please fill out this short form:

Best,
Krzysztof Ziętarski
Founder & CEO
Marie Zélie + Rosa Fortis, Inc.

90,000

Facebook followers

7 years

operating as a brand

35,000

Instagram followers

400,000

products sold

240,000

orders fulfilled

6,000

products designed

60,000

customers

60 people

building the brand at peak

$17,000,000

in sales

LEGAL NOTE. Completion and submission of the above form does not constitute a subscription for shares, the purchase of shares, nor does it constitute an investment, or the assumption of any obligation by you. Completing and submitting the form does not constitute a promise to subscribe for shares or enter into a contract and does not obligate you to invest in Rosa Fortis, Inc. or commit you to enter into any contract or transfer any money to the Company in the future.

NOTA PRAWNA. Marie Zélie SA z siedzibą w Gdańsku (80-386), przy ul. Lęborskiej 3 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677398, posiadająca NIP: 5842760286 z kapitałem zakładowym w wysokości 141 792,00 zł.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy i nie ma na celu wywołania jakiejkolwiek czynności prawnej lub skutków prawnych. Materiał nie może być traktowany jako zaproszenie do negocjacji, dokonania jakiejkolwiek inwestycji lub przeprowadzenia jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki.

Materiał nie stanowi: oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny; oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.); rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów, lub wystawców,; rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku; porady inwestycyjnej; porady prawnej ani podatkowej; wskazania, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego jakiejkolwiek osoby; usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W Materiale zostały wykorzystane informacje pochodzące ze źródeł, które Spółka uznaje za wiarygodne i dokładne. Spółka nie daje jednak gwarancji, że są one wyczerpujące, pełne, dokładne i oddają aktualny stan faktyczny. W Prezentacji/Materiale mogą być zawarte stwierdzenia dotyczące przyszłości i są one obciążone ryzykiem oraz mogą istotnie różnić się od realnych rezultatów planowanych działań i przedsięwzięć. W Materiale mogą się m.in. znajdować treści i informacje, które nie były poddane niezależnej weryfikacji, stąd mogą one podlegać zmianom i aktualizacji i mogą na chwilę publikacji Materiału nie być w pełni aktualne, pełne i mogą zawierać błędy. Spółka nie ma obowiązku przekazywania aktualizacji i dokonania zmian informacji, danych oraz doświadczeń w przypadku zmiany strategii, zamiarów i planów Spółki, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy taki obowiązek wynika z aktualnie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.