Powrót Marie Zélie 2024

W 2023 roku musieliśmy złożyć wniosek o upadłość spółki Marie Zélie SA założonej w 2017, w której razem z Wami rozwijaliśmy markę założoną w 2015 roku.

Trudna sytuacja otwiera nowy etap w życiu marki. Wprowadzone zmiany pozwalają na kontynuację działalności Marie Zélie na nowych zasadach.

W USA założyliśmy nową spółkę, Rosa Fortis, Inc., która w 2024 roku wznowi działalność Marie Zélie. Już teraz udało nam się pozyskać pierwszych amerykańskich inwestorów, prowadzimy też rozmowy z kolejnymi osobami, które chcą zaangażować się w rozwój marki w nowej spółce.

Jaki jest plan na 2024 r.?

Pierwsza połowa 2024 r.

 1. [OSIĄGNIĘTO] $100,000 kapitału pozyskanego od polskich i amerykańskich inwestorów w pierwszej rundzie inwestycyjnej Rosa Fortis, Inc. na wznowienie działalności marki.

Czerwiec-Wrzesień 2024 r.

 1. Pozyskamy $500,000 na wznowienie działalności w pełnej skali
 2. Zatrudnimy managera operacyjnego z funkcją prezesa zarządu, który poprowadzi działalność spółki realizującej produkcję towaru i prowadzącej sklep mariezelie.com
 3. Wznowimy produkcję w Polsce i Azji, oferując nowe produkty w sklepie mariezelie.com
 4. Wznowimy sprzedaż w Polsce i Europie w ramach współpracy z Rosa Fortis, Inc. i przygotowań do wykupu marki do nowej spółki
 5. Sprzedaż będzie bezpieczna dla klientów, ponieważ prowadzić ją będzie nowa, wypłacalna spółka, która nie ma historycznych obciążeń Marie Zélie.
 6. Rozpoczniemy sprzedaż na rynku amerykańskim z osobnych magazynów zlokalizowanych na terenie USA — fulfillment przez zewnętrznych partnerów.
 7. Wypracujemy zysk w polskiej spółce Rosa Fortis, zależnej od Rosa Fortis, Inc. Tak, jest to możliwe bardzo szybko, dzięki kosztom prowadzenia marki, które spadły blisko zera. Dzięki pracy wykonanej w ostatnich latach nie jest konieczne ponoszenie wysokich kosztów marketingu i zatrudnienia. Produkcję możemy wznowić minimalnym nakładem pracy własnej, dzięki wypracowanym wcześniej projektom i procesom. Dlatego marka w nowej spółce będzie w bardzo bezpiecznej sytuacji finansowej — bez wysokich kosztów, za to z dużym potencjałem do sprzedaży.

Październik-Grudzień 2024 r.

 1. Będziemy kontynuować wzrost sprzedaży oraz przynoszonych zysków w Polsce i w USA.
 2. Wznowimy liczne współprace z influencerkami z całego świata, budując globalną rozpoznawalność marki.
 3. Zaoferujemy rekompensatę klientkom poszkodowanym przez brak zwrotów z Marie Zélie SA, kiedy spółka pozyska już odpowiednią kwotę inwestycji.
 4. Sfinalizujemy wykup marki Marie Zélie do Rosa Fortis poprzez odpowiednią procedurę w sądzie. Syndyk Marie Zélie SA pozyska dzięki transakcji kwotę, która rozliczy zobowiązania spółki. Rosa Fortis, Inc. będzie kontynuować działalność marki bez zobowiązań Marie Zélie SA.

Planowany wynik finansowy polskiej spółki zależnej Rosa Fortis za rok obrotowy czerwiec 2024-maja 2025

4 mln zł

przychód

0,5 mln zł

zysk netto

90 tys.

obserwujących na Facebooku

7 lat

działalności marki

37 tys.

obserwujących na Instagramie

400 tys.

sprzedanych produktów

240 tys.

obsłużonych zamówień

6000

zaprojektowanych produktów

60 tys.

klientek

60 osób

tworzyło zespół w szczytowym momencie

63 mln zł

wartości zamówień

30 mln zł

zapłaconych polskim szwalniom i dostawcom tkanin

100 mln

odsłon sklepu mariezelie.com

16 mln

wizyt w sklepie mariezelie.com

Zainwestuj

Aby oferta Marie Zélie powróciła z sukcesem w 2024 roku, kluczowe jest wsparcie naszej społeczności. Wasze inwestycje umożliwią zaoferowanie nowych sukienek, zapewnią regularność dostaw, niezawodną obsługę klienta oraz terminowe zwroty.

Najbliższe cele

 1. [OSIĄGNIĘTY] Co najmniej 25 tys. USD na wznowienie produkcji w Polsce i Azji
 2. [OSIĄGNIĘTY] 100 tys. USD na przygotowanie do wykupu marki.
 3. Pozyskamy $500,000 na wznowienie działalności w pełnej skali
 4. Zatrudnimy managera operacyjnego z funkcją prezesa zarządu, który poprowadzi działalność spółki realizującej produkcję towaru i prowadzącej sklep mariezelie.com

Formy inwestycji

 1. Minimalna inwestycja: 1 tys. USD
 2. Akcje Rosa Fortis, Inc.
 3. Pożyczka na zatowarowanie dla polskiej spółki zależnej Rosa Fortis, Inc.,

Wypełnij formularz zainteresowania inwestycją, by dowiedzieć się więcej:

Podziel się tą stroną z innymi potencjalnymi inwestorami, aby przyspieszyć powrót marki i dostępność nowych produktów Marie Zélie.

Dowiedz się więcej na stronie Rosa Fortis, Inc.:

Krzysztof Ziętarski – założyciel marki

Krzysztof Ziętarski jest nie tylko założycielem Marie Zélie i Rosa Fortis, Inc.; jest wizjonerem, który harmonijnie połączył swoją pasję do kreatywności, głęboko zakorzenione wartości katolickie i ducha przedsiębiorczości w wyjątkową modową podróż. Jego droga od odnoszącego sukcesy fotografa do budowniczego Marie Zélie jest pełna innowacji, poświęcenia i głębokiego zrozumienia kulturowego znaczenia mody.

W 2015 roku, kierowany pragnieniem szerzenia piękna i kobiecości, Krzysztof założył markę Marie Zélie. Pod jego kierownictwem marka szybko się rozwinęła, osiągając imponującą sprzedaż w wysokości 63 milionów złotych w ciągu sześciu lat. Sukces ten jest potwierdzeniem dążenia Krzysztofa do tworzenia mody, która jest nie tylko atrakcyjna wizualnie, ale także współgra z elegancją i wdziękiem kobiet, które ją noszą.

Jako oddanego męża i ojca piątki synów, osobiste wartości Krzysztofa głęboko przekładają się na jego działalność zawodową. Jego podróż to coś więcej niż biznes; to kształtowanie kultury, która podnosi na duchu i inspiruje. W Rosa Fortis, Inc. Krzysztof kontynuuje tę narrację. Spółka jest przedłużeniem misji Marie Zélie, poszerzając jej zasięg i wpływ na nowe rynki, w szczególności na Stany Zjednoczone.

Porozmawiajmy!


Rosa Fortis, Inc.

Marie Zélie

NOTA PRAWNA. Marie Zélie SA z siedzibą w Gdańsku (80-386), przy ul. Lęborskiej 3 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677398, posiadająca NIP: 5842760286 z kapitałem zakładowym w wysokości 141 792,00 zł.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy i nie ma na celu wywołania jakiejkolwiek czynności prawnej lub skutków prawnych. Materiał nie może być traktowany jako zaproszenie do negocjacji, dokonania jakiejkolwiek inwestycji lub przeprowadzenia jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki.

Materiał nie stanowi: oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny; oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.); rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów, lub wystawców,; rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku; porady inwestycyjnej; porady prawnej ani podatkowej; wskazania, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego jakiejkolwiek osoby; usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W Materiale zostały wykorzystane informacje pochodzące ze źródeł, które Spółka uznaje za wiarygodne i dokładne. Spółka nie daje jednak gwarancji, że są one wyczerpujące, pełne, dokładne i oddają aktualny stan faktyczny. W Prezentacji/Materiale mogą być zawarte stwierdzenia dotyczące przyszłości i są one obciążone ryzykiem oraz mogą istotnie różnić się od realnych rezultatów planowanych działań i przedsięwzięć. W Materiale mogą się m.in. znajdować treści i informacje, które nie były poddane niezależnej weryfikacji, stąd mogą one podlegać zmianom i aktualizacji i mogą na chwilę publikacji Materiału nie być w pełni aktualne, pełne i mogą zawierać błędy. Spółka nie ma obowiązku przekazywania aktualizacji i dokonania zmian informacji, danych oraz doświadczeń w przypadku zmiany strategii, zamiarów i planów Spółki, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy taki obowiązek wynika z aktualnie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

LEGAL NOTE. Completion and submission of the above form does not constitute a subscription for shares, the purchase of shares, nor does it constitute an investment, or the assumption of any obligation by you. Completing and submitting the form does not constitute a promise to subscribe for shares or enter into a contract and does not obligate you to invest in Rosa Fortis, Inc. or commit you to enter into any contract or transfer any money to the Company in the future.