Odbudujmy Marie Zélie

Do wielu z Was zapewne dotarły wieści, że od kilkunastu miesięcy sytuacja finansowa Marie Zélie SA jest trudna. Marka Marie Zélie może jednak kontynuować działalność. Główne możliwości to:

  1. Wykupienie Marie Zélie w całości z obecnej spółki do nowej spółki, w której pracować będzie zespół Marie Zélie.
  2. Szybkie pozyskanie inwestorów na kwotę 3 mln zł i realizacja planu restrukturyzacji Marie Zélie SA.
  3. Dołączenie do spółki dyrektora operacyjnego, który skutecznie podejmie się zadania szybkiego pozyskania kapitału. Możliwa jest kompensacja w znaczącej puli akcji za zgodą obecnych akcjonariuszy.
  4. Wykup spółki przez inwestora.

Bieżące informacje dot. kontynuacji działalności marki będziemy publikować na tej stronie.

90 tys.

obserwujących na Facebooku

7 lat

działalności marki

37 tys.

obserwujących na Instagramie

400 tys.

sprzedanych produktów

200 tys.

obsłużonych zamówień

6000

zaprojektowanych produktów

50 tys.

klientek

60 osób

tworzyło zespół w szczytowym momencie

63 mln zł

wartości zamówień

30 mln zł

zapłaconych polskim szwalniom i dostawcom tkanin

100 mln

odsłon sklepu mariezelie.com

16 mln

wizyt w sklepie mariezelie.com

Nowa spółka – zainwestuj

Obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz to stworzenie nowej spółki, która złoży w sądzie ofertę wykupu Marie Zélie przez bezpieczną procedurę, w której częściowo rozliczone będą zobowiązania Marie Zélie SA. Nowa spółka na te zobowiązania przeznaczy określoną kwotę, a zobowiązania te nie będą dotyczyły nowej spółki, więc będzie miała ona bezpieczne warunki do kontynuacji działalności marki Marie Zélie i sklepu mariezelie.com.

Założyciele nowej spółki poszukują obecnie inwestorów, którzy obejmą pierwsze akcje spółki w bardzo atrakcyjnej cenie. Nowa spółka przejmująca działalność Marię Zelie może bardzo szybko osiągnąć rentowność. Plany przewidują zysk już od 2023 r., dzięki czemu możliwa będzie wypłata dywidendy, jeśli taką decyzję podejmą akcjonariusze tworzonej spółki. 

Plany przewidują również kompensację dla klientek oczekujących na zaległe zwroty od Marie Zélie SA.

Najbliższe plany

Nowe dostawy

Bezpieczeństwo zwrotów

Pozyskanie inwestorów

Zatrudnienie dyrektora operacji

Kompensacja dla klientek

Nowe dostawy

Odbudowa oferty i zapewnienie bezpieczeństwa klientkom, to kluczowe elementy dla odbudowy działania sklepu mariezelie.com. Już dzisiaj czekają na nas w porcie gotowe do odebrania sukienki w ulubionych fasonach naszych klientek. Sprawdzone klasyki, które dają najlepszy zysk ze sprzedaży. To modele Limosa i Rita. Czekają również nakrycia głowy – berety i czapki, tak popularne w ostatnich sezonach w naszym sklepie. Po pozyskaniu pierwszych wpłat od inwestorów, nowa spółka może od razu opłacić i udostępnić towar do sprzedaży dla Marie Zélie SA. Sprzedaż towaru do Marie Zélie SA zostanie rozliczona po zamówieniu danego produktu przez klientkę.

Nowa spółka już dziś, na podstawie stosownej umowy z Marie Zélie SA może rozpocząć produkcję nowego towaru na potrzeby sklepu mariezelie.com. Dzięki szerokim kontaktom i dobrym relacjom, jakie wypracowaliśmy przez lata w polskich szwalniach, już w 3-4 tygodnie możemy zrealizować produkcję najpopularniejszych modeli w naszej historii. Przede wszystkim dzianinowych, ale i tkaninowych hitów, na które nasze klientki czekają, gotowe do zakupu.

Spodziewane zyski ze sprzedaży pozwolą pokryć Marie Zélie SA koszty związane ze zmianami i przeprowadzeniem procedury sprzedaży sklepu internetowego i marki do spółki, która zagwarantuje dalszy rozwój.

W ten sposób podtrzymana działalność sklepu pozwoli płynnie przeprowadzić zmianę właściciela sklepu, z korzyścią dla klientek. A także w sposób korzystny dla wierzycieli spółki, gwarantujący szybsze i wyższe zaspokojenie wierzytelności.

Zatrudnienie dyrektora operacyjnego
lub nowego prezesa (COO/CEO)

Krzysztof Ziętarski, założyciel marki i prezes zarządu Marie Zélie SA:

Dziś wiem, że w Marie Zélie potrzebuję równorzędnego partnera do robienia biznesu. Z którym będę mógł zderzyć myśli, który uzupełni moje kompetencje. Pomoże podejmować skalkulowane decyzje i holistycznie analizować sytuację. Partnera zdolnego do zarządzania operacyjnym działaniem marki. Realizującego kolejne kamienie milowe rozwijające spółkę. Jestem gotowy na współpracę z nowym prezesem zarządu bądź dyrektorem operacyjnym.

Bezpieczne zwroty w mariezelie.com

Dzięki udostępnieniu nowego towaru do sprzedaży w sklepie mariezelie.com będziemy mogli zagwarantować bezpieczeństwo zwrotów dla zamówień złożonych od określonej daty. Zwroty pokryje Marie Zélie SA lub nowa spółka, jeśli z sukcesem zostanie przeprowadzona procedura wykupu.

Pozyskanie inwestorów

Odbudowa Marie Zélie zgodnie z tym planem nie będzie możliwa, jeśli spółka nie pozyska środków na podtrzymanie działalności mariezelie.com, na sam wykup przedsiębiorstwa oraz dalsze działanie.

Dlatego priorytetem nowej spółki jest sprawne przeprowadzenie fundraisingu i pozyskanie środków koniecznych dla powodzenia planu.

Spółka zorganizuje zespół i przeprowadzi sprawną kampanię dla pozyskania inwestorów.

Zainwestuj w nową spółkę

By było to możliwe, potrzebne jest Wasze zaangażowanie. Dzięki Waszej inwestycji spółka przywróci sprzedaż, regularne dostawy, wzorową obsługę klienta i terminowe zwroty w sklepie mariezelie.com.

Jeśli chcesz osobiście włączyć się w odbudowę Marie Zélie jako inwestor(-ka), wypełnij formularz:

Dodatkowe możliwości

Inwestor na kwotę 3 mln zł, restrukturyzacja

Marie Zélie SA może kontynuować działalność i realizować plan restrukturyzacji, spłacając swoje zobowiązania, jednak potrzebuje do tego znacznego zastrzyku gotówki, na kwotę 3 mln zł.

Dysponujesz odpowiednim kapitałem i chcesz, by spółka kontynuowała działalność?

Podejmiesz wyzwanie dyrektora operacyjnego?

Zależy Ci, by spółka Marie Zelie SA mogła kontynuować działalność, realizować plan restrukturyzacji i spłacić swoje zobowiązania? Wierzysz, że podołasz wyzwaniu i poprowadzisz projekt szybkiego pozyskania znacznego finansowania?

Wykup spółki przez inwestora

Chcesz złożyć ofertę przejęcia spółki i zadbasz o spłatę wierzycieli?

Interesuje Cię jedno z tych rozwiązań?
Napisz do Krzysztofa Ziętarskiego:

k.zietarski@mariezelie.com

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy Marie Zélie to marka “dla katoliczek”?

Nie, kierujemy ofertę do wszystkich kobiet. Wśród naszych klientek są kobiety o bardzo różnym światopoglądzie. Wartość jaką Marie Zélie wnosi na rynek jest uniwersalna. Kochamy piękne, wygodne, zakorzenione w elegancji sukienki z naturalnych materiałów.

Tak, to często media próbują przykleić do nas łatkę marki “dla katoliczek”. Taki dodatek w nagłówku publikacji zapewnia dodatkowe zainteresowanie czytelników i prowokuje do dyskusji w social mediach.

Jednym z pionierów w tworzeniu medialnego szumu tą metodą był internetowy Vogue ze swoim artykułem, w którym przypisał nam fałszywe, szkodliwe wypowiedzi. Jednocześnie redakcja nie odniosła się do żądania sprostowania, jakie do niej wystosowaliśmy. Działo się to tuż przed pandemią i bieżące zarządzanie w tym czasie nie pozwoliło na dokończenie działań prawnych dot. artykułu. Odnieśliśmy się do niego jednak na naszej stronie facebookowej, co spotkało się z ciepłym przyjęciem:

Temat został podjęty również przez inne media, np. NOIZZ:

NOIZZ.pl – Marka Marie Zélie została shejtowana jako ubrania dla katoliczek

Aktualności

Chcesz otrzymywać informacje o postępującej odbudowie Marie Zélie na bieżąco?
Zapisz się do naszego newslettera biznesowego:

Po najnowsze informacje zajrzyj na naszego bloga biznesowego:

NOTA PRAWNA. Marie Zélie SA z siedzibą w Gdańsku (80-386), przy ul. Lęborskiej 3 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677398, posiadająca NIP: 5842760286 z kapitałem zakładowym w wysokości 141 792,00 zł.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy i nie ma na celu wywołania jakiejkolwiek czynności prawnej lub skutków prawnych. Materiał nie może być traktowany jako zaproszenie do negocjacji, dokonania jakiejkolwiek inwestycji lub przeprowadzenia jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki.

Materiał nie stanowi: oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny; oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.); rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów, lub wystawców,; rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku; porady inwestycyjnej; porady prawnej ani podatkowej; wskazania, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego jakiejkolwiek osoby; usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W Materiale zostały wykorzystane informacje pochodzące ze źródeł, które Spółka uznaje za wiarygodne i dokładne. Spółka nie daje jednak gwarancji, że są one wyczerpujące, pełne, dokładne i oddają aktualny stan faktyczny. W Prezentacji/Materiale mogą być zawarte stwierdzenia dotyczące przyszłości i są one obciążone ryzykiem oraz mogą istotnie różnić się od realnych rezultatów planowanych działań i przedsięwzięć. W Materiale mogą się m.in. znajdować treści i informacje, które nie były poddane niezależnej weryfikacji, stąd mogą one podlegać zmianom i aktualizacji i mogą na chwilę publikacji Materiału nie być w pełni aktualne, pełne i mogą zawierać błędy. Spółka nie ma obowiązku przekazywania aktualizacji i dokonania zmian informacji, danych oraz doświadczeń w przypadku zmiany strategii, zamiarów i planów Spółki, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy taki obowiązek wynika z aktualnie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.