Marie Zélie – inwestycja w piękno!

Zrealizowaliśmy emisje akcji na blisko 5 mln zł. Dołączyło do nas już ponad 700 akcjonariuszy.

Weź udział w trwającej emisji akcji: akcje.mariezelie.com
Skorzystaj z oferty umów pożyczek nawet na 12% w skali roku: kapital.mariezelie.com
Przeczytaj o kontekście restrukturyzacji: wspieram.mariezelie.com

Dane finansowe i dokumenty

Pobierz sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz do kwietnia 2022:
Sprawozdanie finansowe Marie Zélie SA na koniec kwietnia 2022 r., zawierające dane za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za 2021 roku – wzorem lat ubiegłych – zostanie dopiero poddane badaniu biegłego rewidenta . Sprawozdanie za cztery miesiące roku 2022 jest przedstawiane jeszcze w wersji roboczej. Sprawozdanie może ulec korektom w kolejnych miesiącach, jednak zostało przygotowane zgodnie z wymogami rzetelności wg stanu wiedzy na koniec kwietnia 2022 roku.

Pobierz sprawozdanie finansowe za rok 2020:
Sprawozdanie finansowe Marie Zélie SA za rok 2020.

Pobierz raport o spółce za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym:
Raport o spółce za rok 2019

Pobierz dokumenty dla pożyczkodawców:

Kontakt

Jesteś zainteresowany inwestycją lub długoterminową współpracą z Marie Zélie?

Napisz: akcjonariat@mariezelie.com

Marie Zélie SA w restrukturyzacji
ul. Lęborska 3B
80-386 Gdańsk
Numer KRS: 0000677398
NIP: 584-276-02-86
wysokość kapitału zakładowego: 141 792,00 zł (opłacony w całości)
Oznaczenie sądu: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Statut Spółki uchwalony podczas NWZA w dniu 26.05.2022 r.

Zapisz się do naszego newslettera biznesowego: